5.1 Konkurrencelovgivning
Medarbejdere skal bidrage til en sund konkurrence i overensstemmelse med konkurrencelovgivningen. 

Insula skal altid konkurrere i markedet med respekt for og i overensstemmelse med den gældende konkurrence, antitrust- og markedsføringslovgivning. Medarbejdere, der er involveret i markedsføring, salg , indkøb eller logistik, skal sikre sig, at de kender gældende love i forbindelse med markedsføring og salg.

5.2 Korruption
Insula har nultolerance for korruption. Ved korruption forstås misbrug af tillid og magt til egen vinding og omfatter afgivelse eller modtagelse af bestikkelse i form af gaver, penge eller tjenester. Dette er ulovligt og kan føre til civilretlig og strafferetligt ansvar.

Medarbejdere, der er i tvivl om grænsen mellem korruption og gaver skal rådføre sig med deres nærmeste overordnede for en afklaring af dette.

5.3 Gaver
Insulas medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer bør ikke tilbyde eller acceptere dyre eller ekstravagante gaver eller tjenester. Dette omfatter også begivenheder og forretningsrejser, der betales af tredjepart.

Vi tilbyder eller accepterer ikke likvide midler som gaver.

Det kan være tilladt at tilbyde og modtage personlige høflighedsgaver, forudsat at disse har en minimal økonomisk værdi, ikke gives ofte og er passende under omstændighederne. Gaver skal gives og modtages i åbenhed. Gaver skal adresseres til modtagerens officielle arbejdsadresse.

Kundearrangementer skal altid have et bestemt og relevant forretningsformål og kan kun accepteres, hvis de er rimelige og passende, både hvad angår værdi og frekvens. Deltagelse i sådanne arrangementer arrangeret af andre skal følge samme princip og rejse og ophold skal betales af Insula.

Medarbejdere eller bestyrelsesmedlemmer, som har fået tilbudt eller har modtaget gaver eller tjenesteydelser, skal straks underrette nærmeste overordnede, som skal afgøre, om gaven skal returneres eller ej.