Insula AS har en ambition om at være førende aktør indenfor innovation, produktion og salg af forarbejdet seafood til det nordiske marked. På trods af vores korte historie har vi en solid og tværfaglig ekspertise i forarbejdning og salg af seafood gennem vores portefølje af stærke og traditionsrige virksomheder. Vores fælles udgangspunkt er kærlighed til havet, faget og traditionerne og vores succes afhænger af vores evne til at kombinere dette med innovation, for at nå ud til forbrugeren med havets delikatesser i et marked i vækst.

Som seafood leverandør til et voksende marked, ejer af traditionsrige virksomheder og arbejdsgiver for dedikerede medarbejdere, følger et stort ansvar. Vi er forpligtet til at opbygge vores virksomhedskultur baseret på fælles etiske principper, som sikrer korrekt drift og produktion. Samtidig er vi også forpligtet til at værne om de mange gode virksomhedskulturer, der allerede findes i vores datterselskaber.  

For at leve op til disse forpligtelser, har koncernen etableret en platform for yderligere vækst gennem koncernens strategi og The Insula Way. Strategien forklarer vores ambitioner og hvordan vi skal nå disse. The Insula Way definerer vores mål og sætter standarden for, hvordan vi driver vores forretning.

De etiske retningslinjer er en del af The Insula Way, som definerer vores standarder for, hvordan vi gør forretninger og fungerer som ansvarlige repræsentanter for koncernen. Vores etiske retningslinjer gælder for alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer, uanset geografisk beliggenhed eller virksomhedstilknytning. Det forventes derfor, at alle afsætter tid til at forstå indholdet og betydningen af de etiske retningslinjer og at disse bruges som grundlag for den enkeltes arbejdsdag. Respekt for mennesker og miljø, lovlydighed og integritet er vores fælles grundlag for den videre udvikling.

Insulas etiske retningslinjer er godkendt af Insula AS’ bestyrelse den 7. december 2017, og sidst revideret i januar 2021.

Amund Fjørtoft
CEO Insula AS