Bæredygtighed er centralt for Insula. Vi ønsker at efterlade et positivt fodaftryk ved at sikre, at vores produkter fremstilles og sælges med omtanke til mennesker, dyr og miljøet. Vi vil bidrage til en sundere og mere bæredygtig livsstil.

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, der imødekommer nutidens behov uden at true de kommende generationers muligheder for at få dækket disse behov". Brundtland-Kommissionens definition af begrebet bæredygtig udvikling fra 1987.

Insula ønsker at tage vores del af ansvaret og hjælpe med at løse de største sundheds- og bæredygtige udfordringer, som verden står overfor, ved at udvikle og levere sundere fødevarer og bruge mindre af klodens ressourcer. Sammen skal vi reducere madspild og fremme genbrug af planetens ressourcer, der beskrives som en cirkulær økonomi.

Fra et sundheds- og miljømæssigt synspunkt er seafood et overlegen animalsk protein. Vores mål er at øge forbruget af seafood ved at tilbyde spændende og velsmagende seafood for et nemmere og miljørigtigt valg i hverdagen.

I år 2050 vil der være 10 milliarder indbyggere på Jorden. 40 % mere end vi er i dag. Dette sker på samme tid som den dyrkbare overflade mindskes og der overfiskes i mange havområder. Jordkloden består af 70 % hav, men i dag kommer kun 2 % af den mad vi spiser fra havet. Hvis vi fremadrettet skal kunne brødføde den voksende befolkning på kloden, må mere af den mad, der produceres, komme fra havet. Vi skal derfor arbejde smartere og tage hånd om vores dyrebare planet.

Bæredygtighed er grundlæggende for Insulas forretningsstrategi. Kernen i en bæredygtig forretningsstrategi er at skabe værdi og være rentabel uden at gå på kompromis med mennesker, etik, samfund eller miljø og bidrage til en god livskvalitet for befolkningen.

For Insula handler en bæredygtig forretningsmodel bl.a. om at kræve bæredygtig brug af ressourcer af os selv og vores leverandører, ændre inputfaktorer fra ikke-vedvarende til vedvarende ressourcer, købe råvarer fra bæredygtige fiskerier, sikre genbrug af ikke-vedvarende ressourcer i en cirkulær økonomi og producere med mindst mulig miljøpåvirkning. Gennem hele værdikæden tager vi højde for, hvordan vores forretning påvirker miljøet.

Social-,økonomisk,- og miljømæssig bæredygtighed. 

I fødevarebranchen sættes bæredygtighed ofte i en sammenhæng med klimavenlige valg. Sociale- og økonomiske aspekter er også omfattet af begrebet bæredygtighed. I tillæg til at værne om miljøet, må vi have fokus på sundhed, velfærd og et solidt økonomisk fundament og social retfærdighed.

Gennem hele værdikæden tager vi et hensyn til, hvordan vores virksomhed påvirker vores bæredygtige fodaftryk. For Insula handler en bæredygtig forretningsmodel bl.a. om:

 • Indkøb af råvarer fra bæredygtige fiskerier og havbrug.
 • Overholde regler for fødevareproduktion.
 • Bæredygtig ressourceforbrug af leverandører og i eget regi.
 • Anvende genanvendelige materialer.
 • Sikre genbrug af ikke-genanvendelige ressourcer i en cirkulær økonomi.
 • Producere med mindst mulig miljøpåvirkning.
 • Undgå forskelsbehandling og chikane og sikre et godt arbejdsmiljø baseret på respekt og omtanke for andre mennesker uafhængig af køn, race og øvrig orientering samt have fokus på vores medarbejderes sundhed.
 • Overholde Insulas etiske retningslinjer med respekt for mennesker, miljø, love og integritet, som er vores fælles fundament.
 • Stille krav til vores leverandører om overholdelse af Insulas etiske retningslinjer for derigennem at forhindre korruption og sikre sociale- og arbejdsretlige krav.         
   

Vores bæredygtighedsindsats understøtter FN's bæredygtighedsmål. Vi har defineret følgende bæredygtighedsmål, som de mest relevante for Insula: