Insulas etiske retningslinjer for leverandører (PDF, 149KB) er baseret på FNs Global Compacts 10 principper om menneskerettigheder, arbejdsliv, miljø og anti-korruption, The International Labour Organisation og OECDs retningslinjer - og beskriver forventninger og specifikke krav, som alle vores leverandører skal overholde. Insula forventer yderligere, at alle leverandører, produktleverandører samt serviceleverandører og samarbejdspartnere sikrer, at deres underleverandører også opfylder kravene i disse retningslinjer og således handler ansvarligt.

Ved overtrædelse af Insulas etiske retningslinjer for leverandører er leverandøren forpligtet til at meddele Insula manglende den overholdelse, og derefter, i samarbejde med Insula, at etablere en handlingsplan med henblik på at forbedre eksisterende praksis og sikre en acceptabel overholdelse af vores etiske retningslinjer i fremtiden. Negative konsekvenser af handlinger skal udbedres og afhjælpes. I tilfælde af usikkerhed opfordrer vi vores leverandører til at kontakte os for at drøfte de eventuelle uklarheder. I tilfælde af et alvorligt brud på Insulas etiske retningslinjer for leverandører forbeholder Insula sig retten til straks at bringe kontraktforholdet til ophør uden at pådrage sig økonomisk erstatningsansvar.

Insulas leverandører opfordres til at engagere sig og stille spørgsmål, som vil forbedre virksomhedens udvikling og adfærd.