Insula ønsker at drive virksomheden i overensstemmelse med principperne for ansvarlig, etisk og sund forretningspraksis. Dette forudsætter en samlet indsats af alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Formålet med koncernes etiske retningslinjer er derfor at definere, tydeliggøre og sikre rammer og forventninger for forretningsetisk og korrekt adfærd for alle, der fungerer som repræsentanter for koncernen. Vore etiske retningslinjer gælder for alle medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i virksomheder, hvor Insula direkte eller indirekte ejer 50 % eller mere af aktierne. Efter aftale kan retningslinjerne også gælde uafhængige eksterne konsulenter, mellemmænd eller andre, der handler på Insulas vegne. 

Den enkelte medarbejder er forpligtet til at gøre sig bekendt med og følge vores etiske retningslinjer i alle relevante sammenhænge. Ledere har et særligt ansvar og skal gå foran som et godt eksempel. Ledere på alle niveauer skal gennemgå de etiske retningslinjer med nye medarbejdere. Herudover skal reglerne revideres årligt, enten i forbindelse med medarbejdervurderinger eller på afdelingsmøder.  

Insulas etiske retningslinjer skal dække relevante etiske problemstillinger for den enkelte, men der vil være situationer, hvor retningslinjerne ikke giver præcise svar. I sådanne tilfælde gælder hovedprincippet, at den enkelte må rådgive sig med nærmeste leder.

Insulas etiske retningslinjer er defineret af koncernes ledergruppe. Ansvaret for at gennemføre de etiske retningslinjer i det enkelte selskab ligger hos virksomhedens administrerende direktør i samarbejde med HR-funktionen.

Spørgsmål vedrørende indhold og fortolkning af principperne skal rettes til nærmeste leder. Spørgsmål, der ikke kan besvares og løses ved lokal vurdering, skal rapporteres til koncernes HR-direktør, som vil løse problemstillingen i samarbejde med koncernes ledergruppe.