Vardøbruket AS er en konventionel fiskemodtagelse, som køber vildfanget hvidfisk af høj kvalitet fra kystflåden. Virksomheden er strategisk beliggende i et af de mest fiskerige områder i det nordlige Norge, hvor adgangen til fisk er god året rundt.

Virksomheden modtager løkker, kvalitetssorter og iser fisken, før den sendes friskpakket i bil fra Vardø-havnen til fiskemarkeder i Europa. Virksomheden forsyner også Insulas produktion med vigtige råvarer af høj kvalitet.

Vardøbruket blev en del af Insula koncernen i november 2017.

Org.nr. NO 888 492 682