Båtsfjordbruket AS blev etableret i 1981.  Vores hovedaktivitet er køb af frisk hvid fisk og kongekrabbe fra kystflåden, filetproduktion og levende opbevaring af hvid fisk.

Bådfjordbruket har lange og stolte traditioner for frisk fisk og seafood. Siden 1891 er der indkøbt fisk på dette sted og det blå pakkenummer F-162 er et kvalitetsstempel i markedet.

Virksomheden har en konventionel fiskemodtagelses- og filetfabrik i Båtsfjord samt landing af fisk i Vadsø. Derudover kan vi med stolthed sige, at vi er blandt landets bedste indenfor levende opbevaring af torsk.

Båtsfjordbruket har i alt 84 ansatte med lang erfaring, stort engagement og høj kompetence, og vi har fået en central position indenfor vores felt af fiskerisektoren.

Vi har altid været en lokal og samfundsengageret virksomhed, der tager vores ansvar alvorligt. At tage sig af både fisken og vores ansatte har højeste prioritet.

Udenfor Øst-Finnmark er fisken tilgængelilg hele året , og ved at planlægge sammen med fiskerne og deres både, får vi fisk til vores filetproduktion året rundt. Dette giver os en stabil og erfaren arbejdsstyrke, der ved, hvordan kvalitetsfisk skal behandles og præsenteres for kunderne.

At være i stand til at udnytte alt på fisken er en prioritet for os, så intet spildes. Madaffald skal reduceres til et absolut minimum, og fisken skal tages vare på, på en sådan måde, at kvaliteten ikke forringes.

Vi vil bevare naturens ressourcer og omgås dem med respekt og ydmyghed.

Bådfjordbruket blev en del af Insula koncernen i november 2017.

Org.nr. NO 929 205 634