Norsk torsk og kuller fisket indenfor 12 sømil mistede for nylig MSC-certificeringen, selvom den nordøstlige arktiske torsk er defineret som én af de bedst forvaltede fiskebestande i verden. Dette er imidlertid ikke, fordi bestanden er truet - og heller ikke fordi den ikke fiskes på en bæredygtig måde.

Årsagen skal findes i bifangsten af kysttorsk i kystfiskeriet. Det internationale Havforskningsråd (ICES) mener, at kysttorsk-bestanden er under det ønskede niveau. Således opfyldes betingelserne for MSC-certificeringen ikke pt.   

Den norske torsk og kuller kommer fra den største torskebestand i verden: NEA. Denne bestand anses for at være en sund og levedygtig bestand af det internationale havforskningsråd, International Council for Exploration of the Sea (ICES) samt det norske Havforskningsinstitut.

Kort sagt: norsk torsk og kuller er fortsat en bæredygtig spise.

Læs mere her: